ÓLIKO

Il·lustració creada per a formar el imagotip de la marca. Publicitat i web a càrrec de l’agencia «EL TRATADO DE MARIPAZ».